Wie kan deelnemen?

Iedereen...

  • met een overtuigend project of innovatief idee rond digitalisering voor ontwikkeling kan deelnemen.
  • personen, bedrijven, organisaties of teams die bv. deel uitmaken van een universiteit, hogeschool, onderzoeksinstelling, ngo, privéinstelling, Publiek-Private Samenwerking (PPS), etc.

Maar let op, een inzending voor de Prijs D4D is enkel mogelijk voor:

  • Belgen, andere EU-onderdanen of personen met recht op onbeperkt verblijf in België
  • of personen afkomstig uit een partnerland van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking (zie Reglement, art. 3)

Alle inzendingen moeten een duidelijke link tonen met België en met een partnerland van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking (zie Reglement, art. 3)
De inzenders kunnen voor bijkomende inlichtingen het volledige wedstrijdreglement consulteren.