Evaluatie

Algemene beoordelingscriteria

1. Inhoud
Het werk getuigt van kwaliteit en volledigheid, meer bepaald van een digitale innovatie die de conventionele benaderingen in dit domein overschrijdt.
2. Originaliteit
De onderwerpkeuze is origineel en innovatief. Het sluit aan bij de thematiek van digitalisering voor ontwikkeling en voegt er een meerwaarde aan toe.
3. Vorm
Het werk is helder, toegankelijk en uitnodigend.
4. Technologie
Het ingezonden werk streeft naar een hoge kwaliteit van de technische en digitale realisatie.

Strategische beoordelingscriteria

1. Ontwikkelingsrelevantie
Het ingezonden werk is relevant voor de problematiek rond duurzame ontwikkeling;  een digitale ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftebevrediging van de komende generaties in het gedrang te brengen.
2. Strategische prioriteiten
beter gebruik van (big) data
digitalisering voor inclusieve samenlevingen
digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei
3. Impact
Impact van het ingezonden werk op lokaal en/of globaal niveau.