Over de Prijs

De ‘Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D)’ bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom voor ontwikkeling. Projecten en ideeën die in aanmerking komen, benutten het potentieel van (nieuwe) technologieën op een innovatieve manier in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) vastgesteld door de Verenigde Naties.

De Prijs D4D geeft prioriteit aan:

  •  initiatieven die kaderen binnen één of meerdere van de 3 strategische prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking:

1) beter gebruik van (big) data
2) digitalisering voor inclusieve samenlevingen
3) digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei
Meer informatie over deze strategische prioriteiten vindt u in de strategienota ‘Digital for Development’ (D4D - Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

  •  initiatieven die inzetten op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

In 2015 werd een reeks van 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen opgesteld voor de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling (2015-2030).

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Prijs D4D heeft als doel:

  • (nieuwe) actoren uit Noord en Zuid te stimuleren in hun activiteiten op vlak van digitalisering voor ontwikkeling,
  • het brede Belgische publiek te sensibiliseren,
  • te werken naar een structurele opname van het thema ‘Digitalisering voor Ontwikkeling’ binnen de programma´s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Prijs D4D bestaat uit drie categorieën:
Het innovatieve idee / startup - ‘iStartUp’
Het succesverhaal - ‘iStandOut’
De publieksprijs - 'iChoose'

Iedereen met een innovatief idee of succesverhaal rond digitalisering voor ontwikkeling kan deelnemen aan de Prijs D4D.

Prijs D4D is een tweejaarlijks initiatief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) met steun van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD).