Editie 2016

Laureaten

Category 'iStandOut'

E-learning curriculum in Palestinian Primary and Secondary Education
Belgische Technische Coöperatie, BTC, Palestinian Ministry of Education and Higher Education
Het project introduceert het gebruik van ICT in 288 pilootscholen in Palestina om leerlinggericht leren te versterken en de leerlingen in staat te stellen 21e-eeuwse vaardigheden te verwerven.
Website: https://www.enabel.be/nl/story/e-learning-palestina
De prijs werd gebruikt voor de organisatie van het evenement "Innovation, ICT and Technology Fair in Education", dat plaatsvond op 25, 26 en 27 maart 2017 voor  ± 700 deelnemers. Op de eerste dag presenteerden 200 geselecteerde studenten hun projecten die de volgende dag werden geëvalueerd door ervaren juryleden - experten en professoren. Op de laatste dag vond er een plenaire sessie plaats in aanwezigheid van de Minister van Onderwijs en Hoger Onderwijs en de Consul-Generaal van België, die eindigde in de prijsuitreiking voor de 5 geselecteerde projecten.

Category 'iStartUp'

Aksantimed
Aksantimed, SOS Médecins  de Nuit, Université Libre de Bruxelles – Phytoconsult H.Y. sprl 
De plaag van nepmedicatie veroorzaakt falende behandelingen, vergiftigingen, verhoogde resistentie aan antibiotica en soms zelfs de dood. AksantiMed maakt gebruik van de opkomst van de mobiele telefoon (GSM) en het internet op het Afrikaanse continent om de patiënt centraal te stellen bij de moeilijke taak van het controleren van de medicatie. De patiënt kan met zijn GSM of via de App Aksantimed de unieke 12-cijfercode, gedrukt op een niet-transfereerbaar etiket en aangebracht op elke doos medicijnen, valideren.
Website: http://aksantimed.com/
Aksantimed ontving een stage in een Belgische incubator genaamd imec. Tijdens deze stage werd Aksantimed begeleid in de oprichting van hun onderneming zowel in België als in R.D.C. door ACC Team. Ze ontvingen coaching sessies voor de verdere uitbouw van hun applicatie door o.a. one-on-one coaching sessies en ateliers van experten in het domein van e-Health, e-Commerce en e-Governance. Waar nodig, werd het uitgebreide academisch netwerk van imec ingeschakeld om de expertise te verfijnen. Eveneens werden er co-working ruimtes ter beschikking gesteld.

Category 'iChoose'

Solarly
Solarly, Better World Cameroon 
Energie is een belangrijke drijfveer voor ontwikkeling. Zonder energie is er geen groei mogelijk. Solarly ontwikkelt een oplossing om de toegang tot elektriciteit te vergemakkelijken voor huishoudens op het platteland in Sub-Sahara Afrika.
Website: http://solarly.webflow.io/
De prijs werd gebruikt om de pilootfase mede te financieren. De 6 maanden in het veld verduidelijkten de meest dringende energiebehoeften, vooral in de onderwijssector. De 40 prototypen werden geïnstalleerd en verstrekken nu toegang tot elektriciteit aan een school en gezinnen, maar ook aan een eco-dorp dat dient als informatiecentrum.

Nieuws

Solarly ontwerpt, produceert en distribueert geconnecteerde, modulaire zonne-energiestations aan een betaalbare prijs. Deze innovatieve oplossing voldoet perfect aan de energiebehoeften van huishoudens, kleine ondernemingen en gemeenschapslocaties in Sub-Saharisch Afrika. Het doel: groene energie en ondersteunende diensten naar verwaarloosde gebieden brengen. Hun intelligent ontworpen zonne-energiestations (150Wp-300Wp) bieden gebruikers eenvoudige toegang tot elektriciteit, inkomensmogelijkheden en energieonafhankelijkheid. Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van Sub-Saharisch Afrika door middel van zonne-energie? Solarly nodigt u uit om deel te nemen aan haar ontwikkeling! Investeer in Solarly met LITA!

 

Andere genomineerde projecten

Category 'iStandOut'

Open Clinic
Vrije Universiteit Brussel, VUB, Comprehensive Community Based Rehabilitation in Tanzania, CCBRT 
OpenClinic is een open-source, modulair softwarepakket voor ziekenhuisbeheer specifiek opgebouwd om aan de noden te voldoen van landen met beperkte resources en volgens het patiënt-centrisch model.
Website: http://openclinic.sourceforge.net/

Digitruck
Close the Gap International VZW, Affordable Computers and Technology for Tanzania Limited, ACTTL 
De Digitruck is een mobiel klaslokaal met hoogwaardige IT-apparatuur en digitaal leermateriaalbij die bijdraagt aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van het onderwijs in afgelegen off-grid gebieden.
Website: http://close-the-gap.org/what-we-do/the-digi-truck/

Category 'iStartUp'

Soundiata Payment Gateway
HEC-ULg Entrepreneurs, Agence de Services Manages, ASM 
Eén van de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van e-commerce in Afrika is het gebrek aan betrouwbare en veilige online betaaloplossingen. Soundiata wilt voortbouwen op de boom in het mobiel bankieren om Noord-Zuid maar ook Zuid-Zuid uitwisselingen via het internet veilig te promoten.

Geo-Domaines Coopération
IT-International Development, Ultima Technologies 
De applicatie 'Geo-Domains' faciliteert het traceren van plannen, gebieden en diverse punten vastgelegd door GPS; zonder geografische restricties via PC en mobiele telefonie.

Category 'iChoose'

Bosco School Manager
VIA Don Bosco ngo, Antenne de Développement ADAFO / Afrika, Via Don Bosco 
BOSCO SCHOOL MANAGER is een aangepast platform betreffende de digitalisering en beheer van schooldata in West-Afrika.  Dit digitaal datamanagement systeem maakt het voor scholen mogelijk om een duidelijk inzicht te verwerven in hun eigen functioneren, naast het opvolgen van de evolutie van hun leerlingen.
Website: http://www.viadonbosco.org/nl

Let’s talk trash
WorldLoop / Close The Gap, fotografie / grafische vormgeving, Great Lakes Initiatives for Communities Empowerment, GLICE
Het project 'Let's talk trash' focust op het informeren en sensibiliseren van zoveel mogelijk mensen over het belang van het overbruggen van de digitale kloof en tegelijkertijd de creatie van duurzame oplossingen voor e-waste in Afrika.
Website: http://www.worldloop.org/letstalktrash/

Let's Talk Trash

Innovatiebeurs en Prijsuitreiking

De drie laureaten voor editie 2016 ontvingen hun prijs van de Minister Alexander De Croo op 30 november 2016 tijdens de innovatiebeurs en prijsuitreiking die door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika werden georganiseerd (België).

Programma

Abstractboek

Foto's (©Kris Pannecoucke)