Editie 2018

Laureaten

Category 'iStandOut'

Access Agriculture – De kracht van lokale talen
Access Agriculture 
Access Agriculture promoot innovaties in duurzame landbouw en plattelandsbedrijven via capaciteitsopbouw en Zuid-Zuid uitwisseling van kwalitatieve boerentrainingsvideos in lokale talen.
Website: https://www.accessagriculture.org/         
De laureaat krijgt een kredietlijn van 10.000 euro voor de voortzetting van (onderzoeks)activiteiten en de uitbouw van een loopbaan (deelname aan congressen, opleidingen,...)

Category 'iStartUp'

WisePocket
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
De app WisePocket, een spin-off van de VUB en de Universidad de Oriente in Santiago de Cuba. Via interactie en gamification wil deze mobiele app volksgezondheidscampagnes doeltreffender maken, en hun efficiëntie tegelijkertijd meetbaar maken.
De laureaat zal een stage in een Belgische incubator ter waarde van 25.000 euro kunnen doorlopen.

 

Category 'iChoose'

Eight
EIGHT is een initiatief dat via onvoorwaardelijke geldtransfers in de vorm van mobiel geld de inwoners van een dorp in Oeganda in staat stelt om zelf actor te zijn van hun verandering.
De laureaat krijgt een geldsom van 5.000 euro.

Andere genomineerde projecten

Category 'iStandOut'

CERHIS – Connected Electronic Records – Hospital Information System
AEDES, MaisOrdi 
CERHIS is een informatiesysteem dat is aangepast aan gezondheidsinstellingen in omgevingen met beperkte middelen. Het systeem werkt op Android tactiele tablets en vervangt papieren documenten (kaarten en records). De doelstelling is de verbetering van de kwaliteit van de informatie die wordt verzameld in gezondheidsinstellingen, om te zorgen voor betere patiëntenzorg, beter beheer van de gezondheidsstructuur en effectieve productie van betrouwbare gezondheidsinformatie.
Website: http://cerhis.org/

Geomonitoring of Savings Groups in Maasai Rural Areas
Trias East-Africa 
Het project heeft als doelstelling om de werking van de Village Community Banks (VICOBAs), die zijn opgericht door Trias en haar ledenorganisaties, te optimaliseren door middel van digitale verzameling van real time data en het intensief gebruik van (geografische) monitoring tools.
Website: https://www.trias.ngo/nl

Using Machine Learning to Analyse Radio Content in Uganda
United Nations Pulse Lab Kampala, Eddie Sefuluya Mukooyo 
Het project bestaat uit het analyseren van de publieke radio-inhoud om de kloof te dichten tussen de bevolking in plattelandsgebieden van Oeganda enerzijds en humanitaire en ontwikkelingswerkers anderzijds. Het toegankelijk maken van publieke radio-inhoud voor de SDG's en humanitaire actie.
Website: https://www.unglobalpulse.org/projects/pilot-studies-using-machine-learning-analyse-radio-content-uganda-2017

Category 'iStartUp'

Smart Glasses
Iristick, African Drive 
Door middel van een slimme bril wilt het project toegankelijk en betaalbaar maken van betere en meer efficiënte gezondheidszorg in afgelegen centra, zowel door online beschikbaarheid van (medische) expertise op afstand, als door ‘handen-vrije’ ondersteuning dmv digitale procedures tijdens de uitvoering.

WikiTropica
Instituut voor Tropische Geneeskunde, InSTEDD iLab Southeast Asia 
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen) werkt samen met InSTEDD iLab om een vrij toegankelijk samenwerkingsplatform op te bouwen voor kennisbeheer op het vlak van tropische geneeskunde en internationale gezondheid via bijdragen van experten wereldwijd.
 

Category 'iChoose'

Developing Internet of Things sensors for Benin
Institut de Recherches Halieutiques et Océanologiques du Bénin, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Dit project ondersteunt de werking van het IRHOB door de ontwikkeling van goedkope sensoren voor mariene toepassingen, die metingen verzamelen, bewaren en naar een IoT-account zenden.
 

The Geo-Observer Network
Mountains of the Moon University, Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven 
Het doel van dit netwerk is om informatie te verzamelen over recente natuurrampen a.h.v. een netwerk van burgerwetenschappers in de Rwenzori regio.

Innovatiebeurs en Prijsuitreiking

De drie laureaten voor editie 2018 ontvingen hun prijs van de Minister Alexander De Croo op 4 oktober 2018 tijdens de innovatiebeurs en prijsuitreiking die door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika werden georganiseerd (België).

Programma

Abstractboek

Foto's (©Kris Pannecoucke)