Editie 2022

Genomineerde projecten

Category iStandOut

Digital Data Collection for Better Impact in Burundi and DRC: a Success Story to Digitalize Household Surveys
SOS Children's Villages Belgium; SOS Children's Villages Burundi; SOS Children's Villages DRC 
Over het project: 
Kinderen die de zorg van hun ouders hebben verloren of dreigen te verliezen, blijven grotendeels onzichtbaar in de statistieken op mondiaal niveau en zijn lange tijd van de radar van de SDG-indicatoren gebleven. SOS Children's Villages International begon in 2011 deze lacune op te vullen. Daartoe werd Programme Database 2 (PDB2) opgezet, een gebruiksvriendelijke webapplicatie, ontworpen als hulpmiddel om het beheer van de programma's van SOS Kinderdorpen te ondersteunen. De belangrijkste doelstelling is het opslaan en verwerken van zinvolle informatie over de kinderen, jongeren en hun families van programma's die door SOS Kinderdorpen worden aangeboden. In december 2019 hebben SOS Kinderdorpen in Burundi en SOS Kinderdorpen in DR Congo digitalisering ingevoerd in de fase van gegevensverzameling om de kwaliteit van de gegevens, de gegevensanalyse en de impactmeting te verbeteren.
https://www.sos-childrensvillages.org/

Projet de Digitalisation de l'Agriculture en Milieu Paysan au Mali
Réseau Agri Vision Sahel (AVS); Enabel Mali
Over het project:
Het project bestaat uit een consortium van twee Malinese digitale startups die door vrouwen worden geleid (AgriBox en BI MUSSO) en het subregionale netwerk Agri Vision Sahel (AVS). Dit consortium stelt digitale oplossingen en toepassingen voor om de stroom van goederen naar groeiende markten en het rendement van de landbouwproductie tegen lagere kosten te verbeteren. Dit door middel van digitale diensten die zijn aangepast aan de sociaaleconomische realiteit van landbouwers en vrouwelijke productverwerkers.
https://agrivisionsahel.org/ 

The TTE Sandbox
Enabel Uganda
Over het project: 
De uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, vragen om een nieuwe manier van onderwijs. Enabel heeft hierop gereageerd door het Oegandese ministerie van Onderwijs en Sport te ondersteunen bij het ontwikkelen en invoeren van een strategie voor afstandsonderwijs: de ‘Sandbox’. De strategie wordt in de vijf National Teachers Colleges  van het land getest om lessen te leren voor de hele onderwijssector in Oeganda. De Sandbox neemt afstand van de traditionele onderwijsmethoden en omarmt het gebruik van technologie. Deze innovatie biedt een testomgeving voor onderwijstechnologie (EdTech). Daarbij wordt volop gebruikgemaakt van het potentieel van leerkrachten om te reageren op de huidige onderwijscrisis door verschillende ICT-instrumenten en -praktijken in te voeren. Die moeten het afstandsonderwijs tijdens en na de coronacrisis vergemakkelijken en verbeteren.
https://www.enabel.be/ 

Category iStartUp

Citizens and Machine Learning to End Snail-Borne Diseases
Royal Museum for Central Africa; Mbarara University of Science and Technology; Université de Kinshasa; KULeuven
Over het project: 
In 2014 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) door vectoren overgebrachte ziekten onderstreept als een prioriteit voor de mondiale volksgezondheid. Schistosomiasis staat als één van deze ziekten op de tweede plaats na malaria wat betreft prevalentie en morbiditeit. De WHO beveelt een combinatie aan van behandeling met geneesmiddelen met slakkenbestrijding om deze ziekte te bestrijden. Dit laatste vereist grootschalige en regelmatige monitoring van slakkenpopulaties. Er is echter een gebrek aan slakkendeskundigen in Afrika en daarbuiten, en monitoringcampagnes zijn duur. Het ATRAP-project zet daarom in op een nieuwe (digitale) citizen science-aanpak die door niet-specialisten kan worden uitgevoerd. Deep learning objectdetectie wordt daarbij gebruikt voor real-time slakkenidentificatie. Het model, met een detectienauwkeurigheid van 97%, wordt ingezet als een open-access webapplicatie. Deze tool, en de slakkenverspreidingskaarten kunnen online worden geraadpleegd door lokale gezondheidscentra en ministeries om preventieve maatregelen te nemen, waaronder gerichte slakkenbestrijding.
https://www.citizenscienceuganda.info/

Halisi: Trusted Biometrics as a Service for Animals
Fit-For-Purpose Technologies
Over het project: 
Halisi is een biometrisch systeem dat aan de hand van een eenvoudige foto of video belangrijke biometrische indicatoren levert om het welzijn van een koe te beoordelen, en dus de nodige maatregelen te nemen die het welzijnsniveau en bijgevolg de melkproductie bevorderen. Deze op artificiële intelligentie gebaseerde oplossing registreert, extraheert en analyseert fysieke, psychologische en gedragscomponenten. De voordelen van dit innovatieve systeem zijn dat het niet-invasief is, kan worden geïntegreerd in vaste apparatuur (b.v. een vaste camera) voor continue evaluatie, weinig kost, gemakkelijk te gebruiken is en niet altijd internetdekking vereist. 
https://fitforpurpose.tech/

Scratc²h 2050: Supporting Coding among Rwandan Adolescents & Teachers through the Curriculum & Clubs Heading for Rwanda 2050
VVOB; Rwanda Basic Education Board; Rwanda Coding Academy; Rwanda TVET Board; Rwandan Association for Women in Science and Engineering; Wehubit 
Over het project:
In het kader van Scratc²h 2050 zullen leerlingen in de klas kennismaken met coderingsprincipes door de integratie van Scratch in STEM- en ICT-lessen. De codeerclubs zullen vervolgens de kans bieden om digitale vaardigheden verder te ontwikkelen in een aangename omgeving, waarbij plezier wordt gecombineerd met het leren van de taal van de generatie Z: de programmeertaal. Daartoe zal VVOB secundaire STEM en ICT leerkrachten via blended learning opleiden in het coderen en de voordelen ervan. Na de opleiding blijven zij zich verder professioneel ontwikkelen door deelname aan doorlopende online en tweejaarlijkse face-to-face ScratchEd Meetups.
https://rwanda.vvob.org/ 

Category iChoose

Je kan stemmen op je favoriete succesverhaal, innovatief idee of project tot 1 september 2022. Ontdek de projecten die meedingen naar de 2022 iChoose award en stem je favoriete project(en) naar de top. 

Awards ceremony

De Prijs D4D wordt uitgereikt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren in het najaar van 2022.