Joining hands to teach every child

Open Education Resources in South Africa

 

Om inclusief onderwijs in Zuid-Afrika te bevorderen, ontwikkelde VVOB – education for development de Bambanani videoserie. Kijk binnen in een Zuid-Afrikaanse klas en ontdek hoe leerkrachten hun methodieken, lesinhoud en beoordelingsstrategieën aanpassen om alle leerlingen te helpen leren lezen en rekenen. De Bambanani-serie is beschikbaar in het Engels, met ondertitels in Sesotho, isiZulu en isiXhosa.

Laten we de handen ineen slaan om elk kind gelijke onderwijskansen te bieden!