Wie kan deelnemen?

Iedereen met een overtuigend project of innovatief idee rond digitalisering voor ontwikkeling kan deelnemen.

Prijs D4D streeft naar een bekroning van inzendingen rond digitalisering voor ontwikkeling ongeacht de personen, teams of organisaties achter het werk. 

Werken kunnen ingezonden worden door individuen of teams die bv. deel uitmaken van een universiteit, hogeschool, onderzoeksinstelling, ngo, privéinstelling, Publiek-Private Samenwerking (PPS), Vierde Pijlerinitiatief, etc.

 

Een inzending voor de Prijs D4D is mogelijk voor:

  • inzenders met de Belgische nationaliteit, m.i.v. EU-onderdanen of personen met recht op onbeperkt verblijf in België

  • personen afkomstig uit een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking of één van de landen waarmee België institutionele universitaire samenwerkingsverbanden heeft

 

Alle inzendingen moeten een duidelijke link met België hebben.

 

De inzenders kunnen voor bijkomende inlichtingen het volledige wedstrijdreglement consulteren.