Evaluatie

Samenstelling van de jury

 

De samenstelling van de jury wordt bekend gemaakt in april 2018.

 

Beoordelingscriteria

 

Algemene beoordelingscriteria

 

1. Inhoud

Het werk getuigt van kwaliteit en volledigheid, meer bepaald van een digitale innovatie die de klassieke ontwikkeling in dit domein overschrijdt.

2. Originaliteit

De onderwerpkeuze is origineel en innovatief. Het sluit aan bij de thematiek van digitalisering voor ontwikkeling en voegt er een meerwaarde aan toe.

3. Vorm

Het werk is helder, toegankelijk en uitnodigend.

4. Technologie

Het ingezonden werk streeft naar een hoge kwaliteit van de technische en digitale realisatie.

 

Strategische beoordelingscriteria

 

1. Ontwikkelingsrelevantie

Het ingezonden werk is relevant voor de problematiek rond duurzame ontwikkeling;  een digitale ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftebevrediging van de komende generaties in het gedrang te brengen.

2. Strategische prioriteiten

  • beter gebruik van (big) data

  • digitalisering voor inclusieve samenlevingen

  • digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei

3. Impact

Impact van het ingezonden werk op lokaal en/of globaal niveau.