Algemeen

Prijs D4D legt geen thematische restricties op; alle initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom naar ontwikkeling komen in aanmerking.

 

Het volgend overzicht dient ter illustratie van enkele belangrijke disciplines en digitale trends.

  • e-Governance in functie van het bestuur van een land: pro-digitale overheden met applicaties die gericht zijn op de noden van de burgers, bv. e-Education, e-Business, e-Government, etc.

  • e-Health in functie van de medische behoeften van burgers: innovatieve applicaties voor een betere opvolging van de patiënten met als gevolg bv. een vermindering van kindersterfte, epidemieën, zoals aids, tuberculose, malaria, hepatitis, etc.

  • e-Rights  voor een link tussen digitale technologie en mensenrechten: een middel om de schendingen van mensenrechten beter te kunnen opvolgen en de verdere verspreiding van toegang tot internet te stimuleren; een mensenrecht als doel op zich.

  • e-Inclusion om digitale inclusie te bevorderen: ontwikkeling van de digitale vaardigheden van de bevolking en een betere digitale toegankelijkheid voor iedereen.

  • Big data: het intelligent gebruik van grote datasets in projecten rond 'Digital for Development' (D4D); bv. de beweging van migratiestromen, hereniging  van families in vluchtelingenkampen, de verspreiding van ebola, analfabetisme, etc.

 

 

Prijs D4D stimuleert initiatieven die inzetten op het behalen van de  Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

 

Op 25 september 2015 werd een reeks van 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen opgesteld voor de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling (2015-2030). Meer informatie over deze doelstellingen is beschikbaar via onderstaande link:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/