Algemeen

Prijs D4D legt geen thematische restricties op; alle initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom naar ontwikkeling komen in aanmerking.

 

De Prijs D4D geeft prioriteit aan:

 

 • initiatieven die kaderen binnen één of meerdere van de 3 strategische prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking:

  1) beter gebruik van (big) data

  2) digitalisering voor inclusieve samenlevingen

  3) digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei

  Meer informatie over deze strategische prioriteiten vindt u in de strategienota ‘Digital for Development’ (D4D - Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Multimediabibliotheek/Strategienota

   

 • initiatieven die inzetten op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

  Op 25 september 2015 werd een reeks van 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen opgesteld voor de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling (2015-2030). Meer informatie over deze doelstellingen is beschikbaar via onderstaande link: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/