Categorieën

1) Het innovatief idee / startup – ‘iStartUp’

 

WAT: innovatief projectidee of startup rond digitalisering voor ontwikkeling

INZENDING: deelnameformulier 'iStartUp'video-pitch van maximum 3 minuten waarin het projectidee of de startup wordt toegelicht op basis van de volgende richtvragen:

1) Draagt de ‘iStartUp’ bij tot een duurzame ontwikkeling in het Zuiden?

2) Is de ‘iStartUp’ vernieuwend en origineel? Overstijgt de digitale innovatie de traditionele en klassieke ontwikkelingsmethoden in dit domein?

3) Zal de 'iStartUp' een impact genereren op lokaal en/of globaal niveau en een breder draagvlak creëren voor digitalisering voor ontwikkeling?

4) Zorgt de 'iStartUp' voor meer 'digitale inclusie'?

 

VEREISTE: duidelijke link met een partnerland in het Zuiden is een vereiste bij de verdere uitwerking van de ‘iStartUp’, maar niet noodzakelijk in de aanvraagfase

 

2) Het succesverhaal – ‘iStandOut’

 

WAT: ‘Best practice’; een succesverhaal binnen het domein van digitalisering voor ontwikkeling met een sterke visie op toekomstige samenwerking tussen de betrokken partnerlanden

INZENDING: deelnameformulier 'iStandOut' + digitale en geprinte versie (2x) van het project in de vorm van een (doctoraats)thesis, publicatie, product, applicatie, etc.

VEREISTE: duidelijke link met een partnerland in het Zuiden

 

3) De publieksprijs– ‘iChoose’

 

WAT: Visuele voorstelling van een innovatief idee, project of activiteit rond digitalisering voor ontwikkeling

INZENDING: deelnameformulier 'iChoose' + project in de vorm van audiovisueel (max. 5 min.) of grafisch materiaal (affiche, flyer, infographics, etc.) met een sterke visuele en inhoudelijke overtuigingskracht

VEREISTE: duidelijke link met een partnerland in het Zuiden

 

 

De inzenders kunnen voor bijkomende inlichtingen het volledige wedstrijdreglement consulteren.